Börsnotering av

Symterra Corporation

En internationell kopparproducent. En sammanslagning av Inmet Mining Corporation och Lundin Mining Corporation.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Aktieägarna i de två noterade bolagen Inmet Mining Corporation och Lundin Mining Corporation får aktier i de nya bolaget Symterra Corporation.

Mer information

De två noterade bolagen Inmet Mining Corporation och Lundin Mining Corporation går i början av 2011 samman och skapar det nya bolaget Symterra Corporation. Företaget noteras på både Toronto Stock Exchange och Stockholmsbörsen.

Uppdatering: Lundin Minings fusion med Inmet Mining blir sannolikt inte av. Den planerade affären lockade fram Equinox Minerals att lägga ett högre bud på Lundin Mining. Samtidigt har Minmetals Resources lagt ett bud på Equinox Minerals, med förbehållet att affären med Lundin Mining inte genomförs. Det är inte helt uteslutet att Symterra-upplägget blir av, men det mesta pekar just nu på att utfallet blir något annat.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner