Börsnotering av

Swedish Temptations AB

Swedish Temptations är ett livsmedelsföretag som säljer veganska produkter under varumärket Bärta. Företaget använder ärtor som fermenteras.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Kale United AB 20 %

Innan nyemissionen under sommaren 2022: Pia Qvarnström 22,2 %, Almi Invest AB och Almi Invest Syd AB 17,82 %, Thomas Qvarnström och T Qvarnström AB 17,15 %, Kvarnoxen AB 12,54 %, Kale United AB 9,08 %, Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse 6,30 %, Krigskassa Blekinge AB 3,43 %, Xana AB 2,00 %, Övriga (10 stycken) 9,47 %.

Värdering

15 Mkr pre-money och 30 Mkr post money om emissionen under sommaren 2022 fulltecknas. Ytterligare något högre post money-värdering om övertilldelningsoptionen används.

Mer information

Swedish Temptations gör under sommaren 2022 en nyemission och i slutet av augusti 2022 meddelade företaget att de siktar på en notering under andra halvåret 2023.

Vid nyemissionen under sommaren 2022 så kan de nya aktierna vid fulltecknad emission utgöra 57 % av aktierna i bolaget.

Uppdatering: Någon gång under sommaren 2023 gör Bärta en konvertibelemission på 0,5-3,0 Mkr. Någon gång under tredje kvartalet 2023 - första kvartalet 2024 ska företaget sedan göra en aktieemission på 3-4 Mkr. Ingenting sades om en notering när finansieringsstegen presenteras i juni 2023

Uppdatering: Under våren 2023 skrev Kale United AB att de har ökat sitt ägande i Bärta till 20 % och att de har ingått ett avtal om att sköta den globala försäljningen.

Uppdatering: Under hösten gör Bärta ytterligare en konvertibelemission, denna gång på 2-6 Mkr. Det blev ingen aktieemission som planerat utan konvertibler, detta då styrelsen ansåg att det är fortsatt svårt att prissätta aktierna.

Bärta har även ingått ett LOI om att köpa branschkollegan A2O. Det företaget har dock knappt någon försäljning och grundaren har tagit anställning på ett annat företag, så det förvärvet får nog mer ses som att produktutbudet utökas.

Ingenting sägs om en notering i samband med detta.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner