Börsnotering av

Swedish Orphan International Holding AB

Swedish Orphan Internationa skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt, utveckla, registrera, tillverka, distribuera, marknadsföra och saluföra läkemedel speciellt avsedda för behandling men ej begränsade till behandling av sällsynta sjukdomar (orphan drugs) och övriga läkemedel.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Investor

Mer information

Uppdatering: Biovitrum AB köpte i januari 2010 upp Swedish Orphan. Ingen notering således.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner