Börsnotering av

Sveafastigheter

Sveafastigheter är ett fastighetsbolag med fokus på bostadsfastigheter i Stockholm-Mälardalenregionen. Bolaget har fastigheter och byggrätter. Bolagets tillgångar är i form av direktägda bolag, joint ventures samt noterade aktier.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 100 %, som i samband med en notering planerar att sälja 70 % av aktierna.

Mer information

I slutet av februari 2023 meddelade SBB att de planerar att särnotera Sveafastigheter.

"Sveafastigheter kommer inför noteringen att äga bostadsfastigheter i direktägda bolag, joint ventures samt noterade aktier för totalt cirka 15 miljarder kronor. Av detta motsvarar SBB:s substans cirka 8 miljarder kronor. I samband med en sådan notering avser SBB att avyttra omkring 70 procent av aktierna i bolaget."

Uppdatering: I början av augusti 2023 kom Bloomberg med uppgifter om att SBB överväger att börsnotera hela sin bostadsverksamhet, där tidsplanen skulle vara fjärde kvartalet 2023 eller första halvåret 2024. Dessa uppgifter talar förutom om bostadsportföljen även om bostadsutvecklingsverksamheten.

Men det uppges även vara ett alternativ att ta in 1-2 institutioner som förvärvar 50 % av bostadsportföljen.

Värt att ha i åtanke är att den ursprungliga planen om att börsnotera Sveafastigheter presenterades då Ilija Batljan ledde SBB.

Uppdatering: I mitten av november 2023 kom SBB med en uppdatering och bolagets vd Leiv Synnes pratade även med Direkt. SBB söker en lösning där nya delägare kommer in i Sveafastigheter och att SBB i samband med detta sannolikt blir minoritetsägare.

"Det är svenska och utländska större organisationer som har visat intresse för att bli delägare i bolaget. Vi för parallellt diskussioner om att börsnotera bolaget. I slutändan kommer vi välja den lösning som är bäst för våra aktieägare", sade Leiv Synnes.

Uppdatering: I mitten av december 2023 meddelade SBB i ett pressmeddelande att man samlar bostadsbestånd och bostadsutveckling om 29 miljarder i dotterbolaget Sveafastigheter AB och att en ägarspridning planeras under 2024.

Uppdatering: Erik Hävermark har utsetts till vd för Sveafastigheter. Han har sedan den 18 december 2023 varit affärsutvecklingschef och tillförordnad vd och var dessförinnan projektutvecklingschef på SBB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner