Börsnotering av

Studentbostäder i Norden AB

SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, landsting och högskolor. Studentbostäder i Norden AB hette tidigare Studentbostäder i Sverige AB, Studentbostäder i Sverige AB hette tidigare Prime Living AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Juni 2013; Skandinavisk Fastighetsfond Holding AB ca 44,7 %, Comodo Finans AB 45,7 %, SIG Utveckling AB (Svenska investeringsgruppen ) 8,7 %, Amun Capital AB 1,0 %.

Värdering

270 Mkr enligt lösenkursen på teckningsoptionerna som ställts ut.

Mer information

Prime Living meddelade i mitten av april 2014 att de ska lista sig på First North.

Prime Livings blev i november 2013 det första företaget att lista en orderbokshandlade obligationen på Nasdaq OMX marknad First North Bond Market.

Uppdatering: Sista veckan i maj eller första dagarna i juni 2014 indikerar bolaget att nyemissionserbjudandet ska presenteras. Vilket borde ge en listning på First North under sommaren.

Uppdatering: I mitten av september 2014 släpper Prime Living sitt prospekt för att göra en emission på 130 Mkr i form av preferensaktier, som sedan listas på First North. Inom ett år ska sedan också den vanliga stamaktien noteras.

Uppdatering: Emissionen av preferensaktier blev fulltecknad och preferensaktierna listas på First North den 18 december 2014. De som tecknade sig för preferensaktier fick även teckningsoptioner på stamaktier (lösenkurs 27 kr), med en värdering på bolaget på 270 Mkr.

Uppdatering: I början av december 2014 uppmärksammar Realtid.se att styrelsemedlemmen Kenneth Liberg avgått. Orsaken är att han blivit storägare i det noterade bolaget Reinhold Europe, som verkar satsa på exakt samma typ av verksamhet som Prime Livning. Reinhold Europe är för övrigt ett bolag som under skandalartade former kraschade samman, där nya ägare nu fyller bolaget med ny verksamhet. Det har i media uppmärksammats att det verkar finnas många relationer till kretsen kring 24MAS-skandalen.

Uppdatering: I mitten av december 2014 skrivs det i media att Prime Livings modullägenheten inte håller måttet och att det är många stora problem, bolaget svarar att de fel som varit korrigerats.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner