Börsnotering av

Strictly Money Limited

Strictly Money är ett brittiskt företag som ska erbjuda finansiella produkter till privatpersoner. Betalkort och avancerade finansiella produkter erbjuds via mobilapp.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Mer information

Strictly Money Limited meddelade den 15 september att ledningen förbereder för bolaget att inleda en ansökan för att påbörja en notering på en europeisk reglerad börsmarknad. Aktierna kommer att handlas i Storbritannien och Sverige. Man skriver om att finansiella produkter ska lanseras, så verksamheten verkar ganska ung. Så det kan inte vara i Sverige som de ska notera sig på en reglerad börsmarknad för där kan man inte investera företag av denna typ.

I pressmeddelandet finns även bolagsnamnet Nordic Dimension AB med, och det bolaget har samma dag släppt ett pressmeddelanet om de är ett kapitalförmedlingsbolag som ska koppla samman finansiella produkter som bara varit tillgänglig för en exklusiv skara med allmänheten. Nordic Dimension AB ska notera sig inom 24 månader.

Viss tveksamhet kring noteringsplanen. Denna sfär har under åren flera gånger pratat om att notera unga bolag utan att göra det.

Uppdatering: I slutet av november 2023 uppger bolaget att aktierna ska noteras på en reglerad marknad i Europa under första halvåret 2024 och sedan ska aktierna noteras på ytterligare börser under 2024.

Folk verkar även ha blivit aktieägare i detta utan att ha köpt aktier. Kanske har aktier givits bort, person från fd Aktiespridning finns med i bolaget. Erbjudanden skickas ut till befintliga aktieägare. Kontaktpersonen uppges vara bolagets IR-kontakt. Aktierna säljs för 1,50 kr styck, men sedan sjunker priset om man köper större kvantiteter.

Aktier i Strictly Money säljs även av Banco Kapitalförvaltning för 7 kr per aktie och där det utlovas att de förväntas vara värda 15-20 kr om en månad senare vid årsskiftet 2023/2024. Börserna aktierna ska noteras på är Aquis, OTC New York, Nasdaq Stockholm och Frankfurt Stockexchange.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner