Börsnotering av

Storskogen Industrier AB

Storskogen är ett investmentbolag som förvärvar och utvecklar små och mellanstora företag, primärt i Sverige.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Före noteringserbjudandet; Daniel Kaplan 5,6 %, Ronnie Bergström 5,1 %, Alexander Murad Bjärgård 5,1 %, Peter Ahlgren 4,5 %, AMF 5,9 %, Övriga 73,8 %.

Värdering

Uppatering: 56,4 Mdkr pre-money och 62,4 Mdkr post money om noteringserbjudandet fulltecknas, och 64,4 Mdkr post money om även övertilldelningen fulltecknas.

Uppdatering: 56,4 Mkr pre-money vid IPO. 38,50 kr per aktie.

250 kr per aktie vid emissionen i maj-juni 2021.

Mer information

I början av maj 2020 skriver Coeli att de hjälper Storskogen Industrier med att ta in kapital i en pre-IPO och att bolaget ska noteras på huvudlistan inom 12-18 månader. Under 2019 gjordes en emission på 1,2 miljarder kronor.

Uppdatering: I början av september 2020 skrev Di att Storskogen Industrier undersökte möjligheterna med en börsnotering under 2020 innan covid-19 slog till. Vd Daniel Kaplan säger till Di att målet nu är en börsnotering mot slutet av 2021.

Uppdatering: I slutet av mars 2021 skrev Di att Storskogen nu har förvärvat nästan 200 företag som har en sammanlagd omsättning på 9 miljarder kronor.

Uppdatering: I maj-juni 2021 gör Storskogen en emission på upp till 400 MKr.

Uppdatering: I slutet av maj 2021 skrev Di att källor säger att Storskogen ska notera sig under andra halvåret 2021, vilket är i linje med tidigare kommunicerad plan att notera sig i slutet av 2021. Carnegie, Goldman Sachs och JP Morgan uppges av Di vara rådgivare.

Uppdatering: I början av juli 2021 köpte Storskogen Artum som liknar Storskogen fast verksamma i DACH-regionen. Köpeskillingen ska enligt Storskogen enbart utgöras av kontanter.

Di skriver i samband med detta att Storskogen precis har gjort en emission på 3,5 miljarder kronor. De tidigare Artum-ägarna ska i denna emission ha valt att återinvestera en del av pengarna i emissionen (de tog 30 % av emissionen).

Uppdatering: I mitten av augusti 2021 skrev Di att noteringsarbetet pågår för fullt och att en notering är planerad till innan året är slut, dvs tidsplanen från tidigare verkar fortfarande gälla.

Uppdatering: I mitten av september 2021 meddelade Storskogen att de ska notera sig på Nasdaq Stockholm.

AMF, Cliens Kapitalförvaltning, Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, ODIN Fonder, Swedbank Robur Fonder och Spiltan har åtagit sig att förvärva B-aktier i noteringserbjudandet för ett totalt belopp om 7,25 miljarder kronor baserat på en värdering om 38,5 kronor per aktie, motsvarande en pre-money equity värdering om 56,4 miljarder kronor.

Uppdatering: Storskogen noteras på Nasdaq Stockholm den 6 oktober 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner