Börsnotering av

Stayble Therapeutics AB

Stayble utvecklar en unik injektionsbaserad behandling mot kronisk ryggsmärta orsakad av diskdegeneration.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Äger per 31 december 2019; Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola 23,31 %, Kjell Olmarker 17,21 %, Almi Invest Västsverige AB 10,82 %, K-Svets Venture Ab 9,42 %, Andreas Gerward 8,12 %, Advecto AB 6,45 %.

Värdering

Uppdatering: 85 Mkr post money

50 Mkr pre-money och 85 Mkr post money om hela emissionen i samband med noteringen fulltecknas.

Mer information

Stayble Therapeutics har inte kommunicerat några noteringsplaner men ska i början av mars 2018 presentera sig för investerare på Finwires och InWest Corporate Finance life science-dag, vilket brukar innebära att en notering planeras.

Uppdatering: Ingenting sades om en notering vid presentationen på Life science-dagen.

Uppdatering: I slutet av november 2019 presenterar sig Stayble för investerare hos Aktiespararna.

Uppdatering: På Aktiespararnas event berättade bolaget att de ska göra en nyemission och notera sig under första halvåret 2020.

Uppdatering: Stayble Therapeutics noteras på First North den 9 mars 2020.

Uppdatering: Emissionen om cirka 35 MSEK tecknades till totalt 153 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 436%. Bolaget tillförs genom emissionen cirka 830 nya aktieägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner