Börsnotering av

SStar Gold Resources AB

SStarGold är ett svenskt gruv- och stålbolag med verksamhet i Ryssland. Verksamheten omfattar produktion av stål i staden Gaj belägen inom Orenburg-regionen och prospektering och produktion av guld, främst i Kadarområdet beläget inom Transbajkalregionen. SStar Gold Resources AB hette tidigare Voxema AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Bruno Horn 84,42 %, Carla Horn 9,21 %, Arithmos Capital 3,44 %, Nya minoritetsägare 2,85 %, Gamla minoritetsägare 0,09 %.

Värdering

Uppdatering: Ca 153,5 Mkr post money.

152,5 Mkr pre-money och 162,7 Mkr post money om emissionen under september-november 2018 fulltecknas.

Mer information

SStar Gold Resources gör en nyemission under september-november 2018 och planerar att ansöka om en listning på en MTF-lista. Någon specifik tidsplan anges inte.

Uppdatering: Delecta skriver i en event-inbjudan i början av november 2018 att det är First North SStar Gold ska notera sig på och att tidsplanen är vintern 2018/2019.

Uppdatering: I bolagets emissionsmarknadsföring i början av november 2018 framgår att man ska lista sig på First North "runt februari 2019".

Vidare framgår att ägarspridning inför noteringen kommer att ske genom ett samarbete med Dividend Sweden. Vid noteringen utlovas även att värderingen kommer att vara högre än i den aktuella emissionen.

Vd för bolaget är enligt hemsidan Karl-Axel Waplan. Memorandumet anger dock att Jan Rejdnell är koncernchef, och AllaBolag anger att han är vd. Bruno Horn är ordförande och äger större delen av företaget.

Uppdatering: I början av mars 2019 skriver Sstar Gold Resources i ett pressmeddelande att tidsplanen för noteringen på First North är att man ska lämna in en ansökan under 2019. Man skriver vidare att Karl-Axel Waplan har utsetts till VD samt att man trots allt inte köpte licenserna för Kadara-projektet.

"Bolaget har nyligen genomfört en mindre emission av aktier om 1 Mkr SEK. Huvudaktieägaren Bruno Horn har också åtagit sig att investera ytterligare 4 miljoner kronor i bolaget."

Uppdatering: I början av juni 2019 meddelade bolaget att arbetet med en notering troligtvis inte kommer att inledas innan 2021.

"Bolaget planerar att vidareutveckla sin strategi för att bygga en portfölj av guldgruvtillgångar i Trans Bajkal-regionen och fortsätter att utvärdera ytterligare regeringsregistrerade licenser när de är tillgängliga.

För att säkerställa att bolaget uppnår detta mål före noteringen av sina aktier på lämpligt lista i Stockholm har styrelsen fastställt att det för företagets bästa inte är troligt att noteringsprocessen inleds före 2021."

Uppdatering: SStar Gold Resources AB höll i slutet av juli 2020 en kontrollstämma och beslutade att bolaget ej ska försättas i likvidation.

Uppdatering: I maj 2022 sålde SStar Gold Resources samtliga aktiviteter i Ryssland och efter detta har bolaget ingen verksamhet. Det beslutades att bolaget ska gå mot prospektering och gruvutveckling i Sydostastien och Afrika. Det togs även beslut om att ändra bolaget från ett publikt till ett privat aktiebolag. Ett privat aktiebolag går inte att notera.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner