Börsnotering av

Spintronics plc

Halvledare

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Mer information

Företaget planerar en nyemission på 5 Mkr i oktober/november 2005 och en nyemission på 25 - 30 Mkr vid notering.

Uppdatering: I mars 2007 meddelade företaget att man tagit in 1 miljon pund i kapital och att man siktar på en notering på brittiska AIM inom ett år. I samband med noteringen tänkar man göra en tredje och större nyemission. Den tidigare planerade noteringen på NGM blev det inget av.

Uppdatering: Istället för att notera NM Spintronics (tidigare Nilsson Materials) så görs ett aktiebyte. Aktieägare i NM Spintronics får istället aktier i Spintronics plc, som noteras på AIM.

Uppdatering: Företaget gick i januari 2010 i konkurs. Ingen notering således.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner