Börsnotering av

Spherio AB

Spherio erbjuder en teknisk plattform där modeföretag kan sälja second hand-kläder.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Uppdatering: Det finns nu utestående konvertibler som vid full konvertering ger ett ägande till långivarna på 74 %.

Spherio Group AB 100 %, som ska dela ut dotterbolaget till aktieägarna.

Värdering

Uppdatering: Om konvertibellånet konverteras så får långivarna 74% av bolaget för 4,1 Mkr.

Mer information

I slutet av november 2022 meddelade Spherio Group AB att de ska överlåta sin plats på First North till Ecomm Holding AB. Delar av Spherio Group ABs verksamhet ska överlåtas till ett dotterbolag som sedan ska delas ut och noteras.

Uppdatering: Spherio AB har ingått avtal avseende konvertibla lån på 4 Mkr med en grupp investerare, däribland Provider Investment AB och Thoren Tillväxt AB. Vid full konvertering kommer antalet aktier öka med 217 189 308. Idag finns det (efter att split är genomförd) 77 567 610 aktier. Långivarna skulle då således bli ägare till 74 % av bolaget.

Uppdatering: I början av april 2023 meddelade Spherio Group AB att Spherio AB blir kvar och inte kommer att delas ut. Detta då Spherio Group visar ett negativt fritt eget kapital vilket omöjliggjorde transaktionerna. Det är dock möjligt att en avknoppning sker senare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner