Börsnotering av

Spermosens AB

Spermosens utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet och individuellt anpassade fertilitetsbehandlingar.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteringsemissionen; Kushagr Punyani 30,1 %, Sudha Srivastava 13,2 %, Johan Källstrand 6,6 %, Bertil Lindkvist 5,7 %, Emilie Hultin Takwa 5,7 %, Ecozyme AB 4,6 %, Göran Ofsén 3,3 %, Mohamad Takwa 2,8 %, Paginera Invest AB 2,3 %, Peter Nilsson 2,1 %, John Moll 2,1 %, Övriga 21,5 %.

Värdering

Uppdatering: 58,74 Mkr post money

29,5 Mkr pre-money och 58,74 Mkr post money om hela emissionen inkl övertilldelning inför noteringen fulltecknas. 5,63 kr per aktie.

Mer information

Spermosens noteras på Spotlight den 5 maj 2021.

Uppdatering: Spermosens noteringsemission blev ordentligt övertecknad och bolaget fick ca 3000 nya aktieägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner