Börsnotering av

Sotkamo Silver AB

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva. Sotkamo Silver AB hette tidigare Gexco AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Noterat på NGM-börsen i Sverige. Har både svenska och finska aktieägare.

Värdering

Noterat på NGM-börsen.

Mer information

Sotkamo Silver är noterat på NGM-börsen i Sverige. Företaget gör under början av juni två emission på 81 Mkr styck, där den ena vänder sig till allmänheten i Finland. Efter emissionen planerar Sotkamo en parallellnotering på Nasdaq OMX Helsingfors.

Uppdatering: Aktierna beräknas bli noterade på Nasdaq OMX Helsingfors den 9 juli 2012.

Uppdatering: Nytt datum för noteringen är 17 juli 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner