Börsnotering av

Sorubin AB

Sorubin erbjuder den nya generationen av energieffektiv luftning till vattenprocesser på industriell nivå.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Innan nyemissionen under maj-juli 2012; Stefan Sandström 64,0 %, Kimon Roussopoulos 3,1 %, Thibaut Mauron 2,6 %, Marcin Laczynski 2,6 %, Jacobus Buijsse 2,3 %, Bo Ligner 2,2 %, Bengt Kriström 1,6 %, Gustav Tham 1,6 %, Stephen Webster 1,6 %, Torbjörn Lindqvist 1,5 %, Övriga (66 st) 16,9 %. Ca 220 aktieägare.

Värdering

Pre-money 31,7 Mkr och post money 39,6 Mkr om emissionen under maj-juli 2012 fulltecknas.

Uppdatering: Pre-money 34,2 Mkr och post money 36,7 Mkr om emissionen under juni-juli 2013 fulltecknas.

Mer information

Sorubin gör en nyemission på 7,92 Mkr under maj-juli 2012.

Något beslut om listning eller notering har inte tagits, men styrelsen för under våren 2012 diskussioner kring alternativ för en framtida listning av aktien på marknadsplats i Sverige.

Uppdatering: Sorubin fick in 2,5 Mkr i den nyemission man gjorde under våren/sommaren 2012. Företaget har nu 200 aktieägare och ska den 24 september 2012 ta beslut om att ansluta aktien till Euroclear.

Uppdatering: Sorubin utsågs i slutet av april 2013 till Sveriges Hetaste Miljöteknikföretag. Av Sveriges 5000 miljöteknikföretag, valdes 50 företag ut av tidningen Green Solutions där Sorubin toppar listan.

Uppdatering: Sorubin planerar att göra en nyemission till allmänheten på 2,5 Mkr under juni/juli 2013. Bred ägarspridning prioriteras, inför planerad notering.

Uppdatering: Företaget planerar att göra en nyemission på 10 Mkr under hösten 2013. Från detta kan en börsnotering ske inom 3-5 år, eller upp till 7 år, ägarna är inte helt överens.

Uppdatering: Konkurs inledd under 2015.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner