Börsnotering av

SolTech Energy Sweden AB

SolTech Energy är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för sina kunders behov.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

700 aktieägare.

Värdering

Pre-money 94,4 Mkr och 103,9 Mkr post money enligt emissionsvillkoren under oktober/november 2009.

Mer information

SolTech Energy gör en nyemission på 9,5 Mkr under oktober/november 2009.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner