Börsnotering av

Smart Wires Inc

Smart Wires erbjuder lösningar som elnäten effektivare.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Värdering

Uppdatering: 4 311 Mkr post money ser värderingen ut att bli med övertilldelning.

2 861 Mkr pre-money och cirka 4 122 Mkr post money om hela erbjudandet inför noteringen fulltecknas. 41,50 kr per aktie.

Mer information

Nyhetsbyrån Direkt skrev i början av maj 2021, med hävisning till ett pressmeddelande, att Smart Wires ska noteras på First North under den vecka som börjar med 17 maj 2021 och att man inför detta gör en placing av depåbevis till kvalificerade investerare på ca 1,26 miljarder kronor.

"Bolaget har inför erbjudandets lansering erhållit teckningsförbindelser och teckningsindikationer på motsvarande 66 procent av emissionsbeloppet. Bland annat har Fjärde AP-fonden, Erste Asset Management och Goldman Sachs Asset Management med flera givit teckningsåtaganden om sammanlagt 570 miljoner kronor, samtidigt som vissa befintliga ägare har åtagit sig att teckna för 85 miljoner kronor."

Pareto Securities är finansiell rådgivare.

Uppdatering: Erbjudandet blev övertecknat och bolaget kan använda en övertilldelningsoption.

Uppdatering: Smart Wires noterades på First North den 18 maj 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner