Börsnotering av

Smart Valor AG

Smart Valor erbjuder en fullservice-plattform för blockchain-tillgångar där man vänder sig mot både privatpersoner och företag.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Värdering

741,2 Mkr pre-money och 876,7 Mkr post money om noteringsemissionen inkl övertilldelning fulltecknas, samt att den riktade emissionen och kvittningsemissionen genomförs.

Mer information

Smart Valor meddelade i slutet av december 2021 att de ska notera sig på First North, där tidsplanen verkar vara första kvartalet 2022. I samband med detta ska en noteringsemission av depåbevis göras.

Uppdatering: Smart Valor noteras på First North den 10 februari 2022.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner