Börsnotering av

Skolon AB

Skolon har utvecklat en digital plattform för skolor och som samlar alla digitala edtechverktyg och läromedel från olika leverantörer på ett ställe.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteringsemissionen; CIMON Innovation AB 39,08 %, A/S af 26.10.1983 22,85 %, ProwedenAB 12,21 %, Länsförsäkringar Blekinge 5,11 %, Övriga (16 st) 20,75 %.

Värdering

Uppdatering: 330 Mkr post money

300 Mkr pre-money och ca 330 Mkr post money om noteringsemissionen fulltecknas. 12,50 kr per aktie.

Mer information

I mitten av april 2022 meddelade Skolon att de ska noteras på First North under andra kvartalet 2022 och inför det göra en noteringsemission på cirka 30 Mkr.

Nio cornerstoneinvesterare har lämnat teckningsåtagande om 15,3 Mkr, motsvarande 51 % av erbjudandet, till ett pris om 12,50 kr, vilket ger ett marknadsvärde på 300 mkr före erbjudandet. Bland dessa investerare finns: Länsförsäkringar Blekinge, Länsförsäkringar Göinge Kristianstad, Länsförsäkringar Kalmar och Entreprenörinvest Sverige AB. Utöver lämnade teckningsåtaganden enligt ovan har samma investerare också lämnat garantiåtaganden på ytterligare 8,5 Mkr, vilket motsvarar cirka 28 % av antalet aktier i erbjudandet. Totalt uppgår teckningsåtagande och garantiåtagande till 79 % av erbjudandet.

Uppdatering: Skolon noteras på First North den 17 maj 2022.

Uppdatering: Noteringsemissionen tecknades till 34 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner