Börsnotering av

Sjöstrand Coffee Int AB

Sjöstrand Coffee har designat och utvecklat en patentfri espressomaskin för kapslar kompatibla med Nespresso-systemet. Sjöstrand Coffee Int AB hette tidigare N. Venture 3 AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Grundarna Niklas och Jenny Svensson är huvudägare, New Equity Venture International AB äger 17,48 %.

Värdering

Uppdatering: 23,2 Mkr blev post money.

18,7 Mkr pre-money och 23,2 Mkr post money vide nyemissionen inför noteringen.

Mer information

I slutet av oktober 2015 meddelade New Equity Venture International AB att det nya dotterbolaget N. Venture 3 AB via en apportemission köpt 100% av Sjöstrand Trading AB. Samt att målet är att notera bolaget på lämplig marknadsplats inom den närmaste tiden.

Uppdatering: N. Venture 3 AB har nu bytt namn till Sjöstrand Coffee Int AB. Företaget planerar att göra en noteringsemission innan årsskiftet 2015/2016.

Uppdatering: Sjöstrand Coffee har godkänts för notering på Aktietorget och första handelsdag är planerad till den 15 februari 2016.

Uppdatering: Sjöstrand Coffee gör en nyemission på 4,5 Mkr inför noteringen.

Uppdatering: Emissionen blev fulltecknad.

Uppdatering: Första dag för handel justerad till 17 februari 2016.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner