Börsnotering av

Sino Agro Food Inc

Sino Agro Food (SIAF) är ett kinesiskt jordbruksföretag, med amerikanskt moderbolag, som producerar olika former av mat. Företaget är en integrerad och diversifierad producent av ekologisk mat.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Över 50 % av aktierna ägs av svenskar.

Uppdatering: Drygt 60 % uppskattas nu ägas av svenska aktieägare, samt 20-25 % av Solomon-klanen.

Värdering

Företagets aktie handlas på OTC-marknaden i USA.

Mer information

Sino Agro Food, förkortat SIAF, handlas idag på OTC-marknaden i USA. Företaget har, via uppmärksamhet av Nisse Sandbergs informationstjänst Jordanfonden, fått ett stort antal aktieägare från Sverige som tillsammans äger en stor andel av företaget. Företaget var även under våren 2012 i Sverige och presenterade sig för investerare, organisationer och banker. Företaget planerar att notera sig på Nasdaq, alternativt en dubbelnotering på Nasdaq och Stockholmsbörsen (Nasdaq OMX Nordic Stockholm).

Uppdatering: Jordanfonden startade den 18 juli 2012 ett upprop för att få alla aktieägare i Sverige att rapportera sitt aktieinnehav i Sino Agro Food, detta för att kunna få aktien noterad på en "anständig lista" i Sverige.

Uppdatering: Sino Agro Food meddelade den 15 oktober 2012 att de nu arbetar med en listning på First North i Stockholm. Företaget håller på att välja en certified advisor.

Uppdatering: I mitten av november 2012 höll Sino Agro Food en telefonpresentation. Där sades att memorandumet är till 75 % klart och att en listning på First North ska vara genomförd omkring 31 januari 2013. Det framkom även att bolaget kommer att ha en IR-representant i Sverige.

Uppdatering: Den 29 november 2012 meddelade Sino Agro Food att Nisse Sandberg (Jordanfonden) har valts in i styrelsen.

Uppdatering: Sino Agro Food har valt Delphi Law Firm som juridisk rådgivare.

Uppdatering: Den 31 januari 2013 är här och ingen notering har skett. Någon ny information har inte kommit direkt från företaget, men Nisse Sandberg i bolagets styrelse skriver på sin informationssajt "trolig listning i Sverige i vår ".

Uppdatering: Den 19 februari 2013 släppte företaget ett pressmeddelande med en uppdatering om noteringsprocessen. Någon gång i april 2013 vore en notering på First North möjlig utifrån informationen om man vad som återstår att göra.

Uppdatering: Den 23 april 2013 höll företaget en telefonkonferens. Inget specifik datum gavs för en notering, bara att de flesta sakerna är på plats.

Uppdatering: Vid telefonkonferensen i mitten av maj 2013 säger företaget att de har levererat allt som har efterfrågats till rådgivare etc. Men att bla rådgivarna anser att sommaren närmar sig och att sommaren i Sverige inte är någon bra tid att notera ett företag. Dvs det verkar som att en notering av Sino Agro Food på First North tidigast kan bli av till hösten 2013.

Uppdatering: Enligt vad som sades på ett investerarmöte i mitten av september 2013 så är den planerade listningen på First North skjuten på framtiden. Nu talas det om en notering på en större lista i USA, och en listning på First North efter det. Detta motsäger vad företaget sagt tidigare. Det verkar alltså som att Erik Penser är så pass obekväma med Sino Agro Food att de inte vill ta på sig ansvaret att notera företaget. Även om Sino Agro Food antyder att Erik Penser kan tänka sig att vara certified advisor för bolaget om de redan är noterade på en riktig börs i USA.

Uppdatering: Den 3 oktober 2013 meddelade Sino Agro Food att de lämnat in en ansökan om notering på Nasdaq i USA, på dess Capital Markets-lista. Där planen är att sedan parallellista aktien via Fast Track på First North i Stockholm.

Uppdatering: I december 2013 har ännu ingenting nytt hörts om noteringsplanerna. Däremot har Sino Agro Food meddelat att de har grundat ett svenskt dotterbolag, Sino Agro Food Sweden AB, vilket ska göra allt möjligt. Hantera investerarrelationer, ordna kapitalanskaffningar och tillhandahålla tjänster inom jordbruk, samt marknadsföring, försäljning och handel inom jordbruk.

Uppdatering: I september 2014 har fortfarande ingenting hörts om noteringen på Nasdaq. Däremot så går svenska Euro China Capital som leds av Fredrik Danielssons in med 24,9 miljoner dollar via en konvertibel. Det borde förbättra förutsättningarna.

Uppdatering: I början av november 2014 meddelas att bolaget presenterar sig vid två tillfällen i slutet av november 2014 på investerarträffar anordnade av Pareto.

Uppdatering: I mitten av november 2014 meddelar bolaget att de förstärker IR-funktioner mm i Sverige och ska anpassa sin rapportering till Europa. Verkar som att den där First North-listningen ska bli av. Samtidigt skriver bolaget att det är väldigt destruktivt att vara listat på OTCBB i USA och att de ska göra något åt saken, vilket de iofs redan sagt för länge sedan och även misslyckats med att notera bolaget på Nasdaq som utlovat. Men kapitalet från Fredrik Danielssons Euro China Capital har nog gjort att det som tidigare bara var orealistiska planer nu faktiskt kan bli verklighet.

Uppdatering: I slutet av april 2015 blev det känt att Sino Agro Food har anlitat Arctic Securities för att notera sig på Oslobörsen. Bertil Tiusanen har även utsetts till CFO för Sino Agro Food. Han har tidigare haft motsvarande roll på företag som Vattenvall och Coop.

Uppdatering: Bara några dagar efter nyheten om en planerad notering på Oslobörsen och en parallellnotering på First North i Stockholm rapporterar bolagets partner Jordanfonden att Sino Agro Foods CFO på telefonkonferensen sagt att First North-noteringen har den högsta prioriteten och att en notering på Oslobörsen kan ta längre tid. Vidare ska ha sagts att någon listningsansökan ännu inte lämnats in och att det finns återstående fråga.

Uppdatering: Peter Rosta på Euro China Capital har under sommaren 2015 två gånger motsagt bolagets information. Peter Rosta har båda gångerna lyft fram att bolaget står inför en börsnotering, första gången på Oslobörsen och andra gången på en Nordisk börs. Den andra gången är i slutet av juli 2015, där det i en artikel framgår att bolaget väntar på klartecken att få noteras på en Nordisk börs inom den närmaste framtiden.

Uppdatering: Noteringen av Sino Agro Food verkar inte gå att genomföra, trots vad som utlovats. Bolaget verkar ha givit upp de planerna under för tillfället. Nu satsar man på att knoppa av enskilda verksamheter i stället. Vattenbruksverksamheten ska exempelvis noteras i Norge.

Uppdatering: I början av januari 2016 meddelade Sino Agro Food att de den 13 januari 2016 noterar sina aktier på Oslobörsens nya MTF-marknadsplats Merkur Market, en marknadsplats som öppnar den 13 januari 2016.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner