Börsnotering av

Signatur Fastigheter AB

Signatur Fastigheter är ett växande bostadsbolag med ett fastighetsbestånd koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder och samhällsfastigheter. Signatur Fastigheter AB hette tidigare Deflamo AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Efter erbjudandet; Fredrik Westin privat och via Axxino AB 17,6 %, Björn Lundman privat och via Bellkom AB 12,6 %, Magnus Kager 12,0 %, Roland Brinkebäck privat och via Brimac AB 11,9 %, Eagle Shipping CMS & Ltd 4,4 %, Jon Pettersson via Strexe AB 3,8 %, Johan Axelsson 3,5 %, Övriga 31,1 %.

Värdering

78,4 Mkr efter nyemissionen i maj 2007.

Mer information

Företaget gör en nyemission under maj 2007.

Uppdatering: Företaget gör en nyemission under december 2007 och noteras på Nordic MTF i början av 2008.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner