Börsnotering av

Sharespine AB

Sharespine erbjuder en plattform som kopplar ihop olika it-system som används inom handeln. I plattformen automatiseras handlarens flöden mellan webbutik, marknadsplats, butikskassa, ekonomisystem, betalningar och logistik.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Mer information

Sharespines vd Runar Wahlgren berättade i mitten av april 2021 på ett Redeye-event att bolaget har som mål att med tiden notera sig på en börslista och att det är en del av bolagets tillväxtplan. Någon tidsplan angavs inte.

Uppdatering: I helårsrapporten för 2021 meddelades att ett inriktningsbeslut om att notera Sharespine under 2022 har tagits.

Uppdatering: I slutet av augusti 2022 skrev bolaget detta om noteringsplanen: "Det råder total enighet i styrelsen om att inte stressa med denna process. Vi följer marknadsklimatet noga och är redo att starta processen när läget känns rätt."

Uppdatering: I mitten av oktober 2022 meddelade Sharespine att man avvaktar med en notering. Vidare meddelade man att man inte ansluter sig till handeln på Pepins som återlanseras.

"Det pågår för stunden ett större strategiarbete i Sharespines styrelse, där vi jobbar utifrån olika scenarion. Bolaget har god likviditet och har inget akut behov av kapital. Däremot anser vi att det finns goda möjligheter för bolaget att accelerera sin tillväxt. Ett sådant scenario bygger på ökat kapitalbehov, något styrelsen undersöker. Eftersom detta arbete pågår just nu, så anser vi att en organiserad handel i Sharespine-aktien eventuellt skulle kunna störa den processen."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner