Börsnotering av

Seriline AB

Seriline är ett företag med verksamhetsfokus inom identitets- och accesshantering.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

FSN Capital är huvudägare.

Mer information

I mitten av maj 2022 köpte Seriline företaget Areff Systems vars säljare till stor del använder likviderna för att köpa in sin i Seriline. FSN Capital köpte majoriteten av Seriline i februari 2022 skriver Di. Di skriver att FSN Capital satsar på att konsolidera marknaden för fysisk och digitgal identitetshantering och accesskontroll. Vidare skriver man att FSN Capital siktar på att börsnotera Seriline, vilket Simon Larsson på FSN Capital uttalar sig positivt om.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner