Börsnotering av

Sensori AB

Sensori har utvecklat, tillverkar, marknadsför och säljer ett hjälpmedel för att minska symptomen av hörselåkomman tinnitus. Sensori AB hette tidigare Paradox Entertainment AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Noterat på NGM Equity

Värdering

Noterat på NGM Equity

Mer information

Paradox Entertainment är noterat på NGM Equtiy, men byter lista till First North då NGM fått sitt tillstånd indraget av Finansinspektionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner