Börsnotering av

Sensidose AB

Sensidose har utvecklat ett system för individualiserad dosering av tabletter, en medicinsk behandling med hjälp av en för patienten förprogrammerad doseringsapparat.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

BWG Invest Sarl (William Gunnarsson) 18,69 %, Arkonek Invest AB (Lars-Åke Adolfsson) 8,53 %, Myacom Investment AB (Per Vasilis) 8,13 %, Jungfrutomten Värdeinvest Aktiebolag (Johan Markman) 7,76 %, CapMate Aktiebolag (Gerard Dal) 4,63 %, Christer Nyström 4,39 %, Yvonne Håkansson 4,39 %, Sten-Magnus Aquilionius 3,66 %, Råsunda förvaltning aktiebolag (Per Nilsson) 3,56 %, JDS Invest AB (Håkan Englund) 3,48 %, Övriga (ca 90 st) 32,79 %.

Värdering

Uppdatering: 64,2 Mkr post money

40 Mkr pre-money och 64,2 Mkr post money om noteringsemissionen fulltecknas. 5,35 kr per aktie.

Mer information

Sensidose berättade i slutet av mars 2022 i en intervju med Biostock att de ska notera sig under 2022.

Uppdatering: Sensidose noteras på Spotlight den 10 maj 2022.

Uppdatering: Sensidose noteringsemission tecknades till 100,36 %.

Uppdatering: Sensidose noteras på Spotlight den 12 maj 2022.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner