Börsnotering av

Semcon Product Information

Semcon Product Information fokuserar på digitala eftermarknadslösningar som gör komplexa produkter och system enkla att använda och underhålla. Verksamheten är en del av Semcon.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Semcon AB 100 %

Mer information

Semcon AB meddelade i början av september 2021 att de planerar att knoppa av och särnotera Semcon Product Information. Semcon har för avsikt att lämna mer information om hur processen fortlöper i samband med bokslutskommunikén för 2021.

Uppdatering: I början av februari 2022 preciserades tidsplanen för noteringen till fjärde kvartalet 2022.

Uppdatering: I augusti 2022 lade Etteplan ett bud på Semcon som styrelsen rekommenderar. Det ser således ut som att det inte bli någon avknoppning och börsnotering av Semcon Product Information.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner