Börsnotering av

Scypho AB

Scypho utvecklar ett självlärande system för klimatstyrning som inte bara sparar energi, utan samtidigt förbättrar inomhusmiljön och komforten i byggnader. Scypho AB hette tidigare ATC Industrial Group Management AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Innan nyemissionen i januari 2014: Othken Invest 33,10 %, Fabius Management AB 17,73 %, A Widgren Invest AB 17,33 %, Torbjörn Seger 6,04 %, Neptunus AB 5,65 %, Övriga 20,15 %.

Värdering

Vid nyemissionen januari-februari 2014: 79 Mkr pre-money och 94,5 Mkr om emissionen fulltecknas, samt knappt 99 Mkr om övertilldelningsoption används fullt ut.

Mer information

ATC gjorde en nyemission under januari-februari 2014 och planerar för att aktien ska listas på Alternativa. Under emissionen meddelade företaget dock även att pga det stora intresset så har företaget beslutat att omedelbart inleda arbetet med en förstudie att notera aktierna på en marknadsplats med hög likviditet och daglig handel.

Uppdatering: Intresset för Scyphos tidigare nyemission var nog väldigt litet för enligt bolagets grundare har bolaget inte tagit in några större belopp och de pengar som satsats är från en nära krets av vänner och familj. Bolaget satsar under våren 2015 på att ta in VC-pengar från USA. Dvs planerna på en notering inom överskådlig tid är nedlagda.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner