Börsnotering av

SchoolSoft AB

SchoolSoft erbjuder en it-tjänst för administration av skolverksamhet. SchoolSoft förenklar kommunikationen mellan hem och skola genom att ge elever och föräldrar tillgång till all information som berör just dem, dygnet runt.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

SchoolSoft Holding AB 100 %, som innan listning på First North planerar att sälja 65 % av aktierna via ett publikt erbjudande. Strategisk Holding är, via ett några bolag emellan, ägare till SchoolSoft Holding. Huvudägare i Strategisk Holding är Claes-Göran Stråth.

Värdering

58,5 Mkr enligt erbjudandet inför listningen, 29 kr per aktie.

Mer information

SchoolSoft skulle listats den 2 juli 2013, men den 18 juni 2013 ställdes planerna in. Orsaken som angavs var att ägaren beslutat att ingå förhandlingar med aktörer vilka har för avsikt att förvärva hela SchoolSoft. Därför avbryts erbjudandet om att förvärva aktier samt den listningsprocessen på Nasdaq OMX First North.

”Vi har under de senaste veckorna presenterat bolaget för ettflertal potentiella investerare och den allmänna återkopplingen har varit att det är ett mycket stabilt och lönsamt bolag med fina tillväxtmöjligheter. Ett flertal investerardiskussioner har dessutom utmynnat i att ägaren har erhållit propåer om förvärv av hela SchoolSoft varför beslut fattats om att avbryta den pågående listningsprocessen och fortsätta förvärvsdiskussionerna separat.” säger Helena Sandelin, SchoolSofts VD.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner