Börsnotering av

Scanjack AB

Produkter och tjänster för minröjning.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Skönsviks Utveckling i Säter under ledning av Lennart Berglund äger 26 %. Den etiska aktieklubben Independent group of investors, med Birger Sjungargård i spetsen, äger 15 %. Övriga delägare är småinvesterare.

Värdering

85,6 Mkr vid fulltecknad nyemission.

Mer information

Företaget gör en nyemission under första halvan av juni 2008.

Uppdatering: Teckningsperioden förlängs, vilket även gör att noteringen skjuts från den 7 juli till den 21 juli 2008. Uppdatering: Företaget har svårt med nyemissionen och förlänger teckningstiden, vilket även gör att datumet för den planerade noteringen flyttas till 25 september.

Uppdatering: Företaget valde i mitten av oktober att ställa in nyemissionen. Anledningen sades vara att investerarna inte var intresserade av att delta om företaget inte noterades på NGM Equity, som fick sitt tillstånd indraget. Företaget har i mitten av november 2008 ansökt om företagsrekonstruktion då man inte fått de kapitaltillskott man räknade med från emissionen. En notering är således inte aktuell just nu.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner