Börsnotering av

Scandinavian Care AB

Scandinavian Care exporterar välrenommerat svenskt cancer­behandlings- och strålterapikunnande genom att starta, driva och deläga cancer- och strålterapicenter i tillväxtländer. Inom koncernen bedrivs även konsultverksamhet inom sjukvård i tillväxtregioner med omfattande vårdbehov och underutvecklad behandlingskapacitet.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Innan nyemissionen inför noteringen; Scandinavian Care Holding AB (Ägs via bolag av styrelseledamot Göran Hellers och via bolag av styrelseledamot/VD Per-Olof Juhlin) 45,2 %, SCC Intressenter AB 34,2 %, Otto Elmgrens AB 9,3 %, Hellers Medical AB 0,7 %, Per-Olof Juhlin 0,7 %, Göran Hellers 0,2 %, Övriga (ca 20 ägare) 9,7 %.

Värdering

37,2 Mkr pre-money och 44,2 Mkr post money om emissionen innan noteringen blir fulltecknad.

Mer information

Sedermera Fondkommission, som ingår i Aktietorget-koncernen, anordnar den 27 mars 2014 Sedermeradagen. Alla bolag som deltar är antingen listade eller har meddelat att de ska lista sig. Scandinavian Care deltar också, vilket tyder på att bolaget planerar att lista sig.

Uppdatering: VD Per-Olof Juhlin säger på Sedermeradagen i slutet av mars 2014 att företaget gjort en private placement och att bolaget nu förbereder en listningsemission inför en listning på Aktietorget. Han säger även att bolaget är mycket nära att anställa en ny vd för att leda den framtida expansionen.

Uppdatering: Scandinavian Care gör en nyemission under maj-juni och noteras på Aktietorget den 9 juli 2014.

Uppdatering: Intresset var för dåligt för emissionen inför noteringen. Bolaget återkallar därför emissionen och ställer in den planerade listningen på Aktietorget.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner