Börsnotering av

Scandinavian Biogas Fuels International AB

Biokraft International är en producent av biogas. Biokraft International AB hette tidigare Scandinavian Biogas Fuels International AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan nyemissionerna i april-maj 2017 är den största ägaren AC Cleantech Growth Fund 1 Holding AB med 32,8 % av aktierna.

Uppdatering: Bengtssons Tidnings AB 34 %, Ahlström Capital 24 %, Novator 9 %, Ajanta 7 %, John Nurminen Oy 6 %, Erik Danielsson med familj 6 %, Baven AB (Göran Persson) 1,2 %. Totalt drygt 200 aktieägare.

Uppdatering: Novator 23.2 %, Bengtssons Tidnings AB and related parties 19.7 %, Danielsson family incl companies 10.7 %, Ajanta 9.1 %, John Nurminen Oy and related parties 7.0 %, Treco 3.1%, Övriga 27.2%.

Erik Danielsson 37,6 %, Novator Biogas Sweden SARL 32,0 %, Jörgen Ejlertsson 7,0 %, Ola Ödmark 7,0 %, Per Ewers 4,2 %, Övriga 12,2 %.

Värdering

Uppdatering: 750 Mkr pre-money och 1,1 Mdkr post money vid den riktade emissionen i samband med noteringen. 37,50 kr per aktie.

Uppdatering 2,40 kr per aktie när bolaget i juni 2019 gör emissioner på 146 Mkr.

345 Mkr pre-money och 411 Mkr post money efter de två emissionerna i april-maj 2017.

Mer information

Uppdatering: Företaget meddelar i oktober 2008 att cleantech-fonderna Masdar Clean Tech Fund, L.P. och Kaupthing Clean Technology Partners S.C.A, SICAR har tecknat ett avtal om en riktad nyemission som stödjer företagets fortsatta tillväxt. Transaktionen sker i två faser och väntas bidra med totalt 17,5 miljoner euro, varav 10 miljoner euro direkt vid avslutad affär. Tveksamt om företaget väljer att notera sig under 2008 med tanke på stormen i världsekonomin och det faktum att företaget nu få finansiering via fonder.

Uppdatering: Företaget kallar till extra bolagsstämma den 26 november 2009 där en av punkterna är att godkänna en nyemission. Bolaget har även fått en hel del uppmärksamhet i media under november 2009 då man på den extra bolagsstämman tänker välja in Sveriges tidigare statsminister Göran Persson i styrelsen.

Uppdatering: Planerna verkar inte längre vara aktuella.

Uppdatering: I mitten av maj 2013 berättade bolaget att verksamheten efter flera års förluster nu har vänt och att år 2013 ska komma att visa vinst. Företaget planerar att ge ut företagsobligationer som ska noteras. Företagets VD Matti Vikkula säger också att de vill vara redo för en notering av bolaget, även om inga beslut är tagna.

Uppdatering: Erik Danielsson säger i april 2014 att det är bestämt att Scandinavian Biogas ska noteras, men inte när.

Uppdatering: I början av februari 2016 tog Scandinavian Biogas Fuels in 200 Mkr i ett obligationslån.

Uppdatering: I början av februari 2017 meddelade Scandinavian Biogas att de förbereder en notering, som ska genomföras "tidigast hösten 2017". När detta meddelades tar företaget upp ett lån på 16 Mkr som ska konverteras till aktier i samband med en nyemission under våren 2017.

Uppdatering: I slutet av augusti 2017 skriver företaget att de som i ett led i koncernens strategiska plan har påbörjat arbetet med en eventuell notering av aktien på lämplig marknadsplats.

Uppdatering: I slutet av oktober 2017 skriver bolaget att de siktar på en notering under första halvåret 2018.

Uppdatering: Vi har kommit till mitten av december 2018 och får konstatera att bolaget under året haft flera tvister och utmaningar att stångas med. Återstår att se om bolaget aktiverar den tidigare noteringsplanen under 2019.

Uppdatering: I slutet av januari 2019 meddelade företaget att de siktar på att genomföra en riktad nyemission om upp till 136 MSEK till ett antal institutionella och privata investerare. Som en del i den riktade emissionen avser Bolaget erbjuda vissa befintliga aktieägare att konvertera lån om totalt 36 MSEK mot aktier. Bolaget har även för avsikt att under våren 2019 genomföra en företrädesemission om upp till 10 MSEK till samma teckningskurs som den riktade emissionen. Totalt avser Bolaget emittera aktier till ett värde om upp till 146 MSEK.

Uppdatering: I början av juni 2019 skickade företaget ut två pressmeddelanden om emissioner. De är skrivna på lite olika sätt men de olika emissionerna summerar i båda pressmeddelanden till 146 Mkr.

Uppdatering: I början av juli 2019 uppmärksammar Dagens Industri att Göran Persson på sitt cv, som han har lämnat in till Finansinspektionen (i samband med att han ska bli ordförande för Swedbank), skriver att Scandinavian Biogas ska noteras under hösten 2019.

Uppdatering: I början av december 2020 meddelade bolaget att de ska notera sig på First North under december 2020.

Inför noteringen ska bolaget göra en riktad emission om 350 Mkr och vidare ska befintliga ägare sälja aktier. Hela erbjudandet riktar sig till kvalificerade investerare, dvs inget erbjudande till allmänheten.

Länsförsäkringar Fondförvaltning, Handelsbanken Hållbar Energi och Skandia Sverige Hållbar (tillsammans ”Cornerstone-Investerarna”) har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att förvärva aktier i Transaktionen för ett belopp om högst 130 miljoner kronor, till en värdering om upp till cirka 1,1 miljarder kronor (marknadsvärde för samtliga utestående aktier i Bolaget efter tillfört kapital).

Uppdatering: Första noteringsdag blir den 16 december 2020.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner