Börsnotering av

Scalado AB

Scalado tillverkar programvara för bildbehandling och har främst riktat sig till mobiltelefontillverkare.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Några av ägarna är riskkapitalbolagen Northcap partners, Industrifonden och Teknoseed.

Mer information

Scalado säger i augusti 2010 att företaget snart är redo för en börsnotering eller för en försäljning.

Uppdatering: Inga noteringsförberedelser verkar pågå under sommaren 2011 och noteringsklimatet är inte bra. Ingen notering är sannolikt aktuell i närtid.

Uppdatering: I mitten av juni 2012 meddelar Nokia att de köper Scalado. Dvs ingen börsnotering för Scalado.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner