Börsnotering av

SCA Skogsprodukter

SCA Skogsprodukter kommer bestå av SCAs två divisioner skogsindustri och skogsinnehav.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA) 100 %, som innan en börsnotering skulle dela ut hela eller delar av sitt skogsinnehav till aktieägarna.

Mer information

I början av 2012 pratas det på marknaden om att SCA kommer att knoppa av och börsnotera sitt skogsinnehav. Argumentet är att ett konsumentföretag som SCA inte behöver äga skogsmark.

Uppdatering: Idéerna om en notering av SCA skogsinnehav får sägas vara vara avskrivna och förnekade av bolaget.

Uppdatering: I slutet av augusti 2015 meddelade SCA att de delar upp koncernens verksamheter i två divisioner, en med hygiendivision och en skogsindusridivision. Skogsindustridivisionen kommer att innehålla skogsfastigheterna samt övrig skogsindustriell verksamhet. Omgående antog aktörer på marknaden att en formell avknoppning och separat börsnotering av skogsindustridivisionen kommer att ske.

Uppdatering: Handelsbanken skrev i en analys i slutet av oktober 2015 att de tror på en avknoppning under första halvåret 2016. Där ett förslag skulle läggas fram till stämman den 14 april 2016.

Uppdatering: I slutet av augusti 2016 meddelade SCA tidsplanen för uppdelningen av bolaget. Där framgick även att SCA Skogsprodukter, som står för ca 15 % av SCAs försäljning, är den del som blir kvar på börsen, och att det är hygienprodukterna som delas ut och särnoteras under andra halvåret 2017.

Uppdatering: I början av september 2016 publicerade DN uppgiften att ett konsortium under sommaren ska ha lagt ett bud på SCA Skogsprodukter. Budet sägs ligga på 40-50 Mdkr I konsortiet ska Skandia och Nordic Capital ingå.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner