Börsnotering av

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

SBC har en rikstäckande verksamhet med kontor på sex orter i landet. Företagets verksamhet bedrivs inom affärsområdena förvaltningstjänster, av olika slag inom moderbolaget SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, och projektutveckling för SBCs bosparare inom dotterbolaget SBC Mark AB. Företagets totala tjänsteutbud består av ekonomisk/teknisk förvaltning, ombyggnad, juridik samt projektutveckling,

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

SBC ekonomisk förening äger drygt 58%. Resten ägs av 2500 personer som deltog i nyemissionen, vilken riktades till medlemmar i SBC ekonomisk förening.

Värdering

Det finns 5.200.000 aktier. Den till medlemmarna riktade nyemissionen gjordes till priset 25 kr per aktie. Substansvärdering gjord av företaget till Skatteverket är 36-43 kr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner