Börsnotering av

Sampo Oyj

Sampo är ett försäkringsbolag med verksamhet i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien och de Baltiska länderna.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Solidium Oy (finska staten) 6,24 %, Varma Mutual Pension Insurance Company 417 %, Sampo plc 2,53 %, Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 1,52 %.

Mer information

Sampo är noterat i Finland men ska parallellnotera sig på Nasdaq Stockholm under andra halvan av november 2022.

Uppdatering: Noteringen skedde den 22 november 2022.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner