Börsnotering av

Rusta AB

Rusta är en känd varuhuskedja vars idé är att erbjuda ett brett sortiment av funktionella och trendriktiga hem-, och fritidsprodukter som ger många människor mycket för pengarna.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan IPO-erbjudandet är genomfört; Aforber Invest AB (Familjen Forsgren) 40,9 %, Öngal i Uppsala invest AB (Familjen Forssell) 40,9 %, The OneLife Company S.A. 9,7 % (Sven Olof Kulldorff genom kapitalförsäkring) 9,7 %, Övriga 8,6 %.

Fasetten AB (Ägs till hälften var av Bengt-Olov Forssell och Anders Forsgren) äger drygt 80 %.

Värdering

Uppdatering: 6 831 Mkr (45 kr per aktie)

6 527 - 7 590 Mkr (43-50 kr per aktie)

Mer information

Göran Westerberg anställdes i september 2011 som operativ chef och i december meddelades att han gradvis kommer att ta över ansvaret för att leda bolaget, för att formellt bli VD den 1 oktober 2012. En av hans uppgifter blir att göra företaget redo för en börsnotering år 2014.

Uppdatering: Cecilia Gärdestad, presstalesperson på Rusta, säger i slutet av maj 2014 att den planerade börsnoteringen skjuts till 2016, som tidigast. Företaget öppnar upp varuhus i Norge i oktober 2014 och det kommer att vara företagets fokus.

Uppdatering: I juli 2015 säger VD Göran Westerbrerg "I dagsläget finns inga planer på en börsnotering. Nu fokuserar vi på vår utlandsetablering". Detta motsäger inte direkt den förra uppdateringen, men en eventuell notering verkar i alla fall ligga väldigt långt fram i tiden.

Uppdatering: Den sista augusti 2023 avslöjade Di att en börsnotering av Rusta är aktuell igen och att Carnegie är rådgivare. VD Göran Westerberg bekräftar för Di att en börsnotering är i spel igen.

”Vi har sedan en tid tillbaka diskuterat olika alternativ för vår fortsatta utveckling, och en börsnotering är ett av de alternativen men inget sådant beslut är fattat.”

Noteringsplanerna ska enligt Di:s uppgifter ha blivit aktuella igen dels på grund av generationsskifte och dels för att Tokmanni köpt Rustas konkurrent Dollarstore för 2 miljarder kronor.

Uppdatering: I slutet av september 2023 meddelade Rusta i ett pressmeddelande att de ska börsnoteras. IPO-erbjudandet kommer att bestå av befintliga aktier, ingen nyemission ska göras.

Uppdatering: Rusta noteras på Nasdaq Stockholm den 19 oktober 2023. Priset per aktie sätts inom intervallet 43-50 kr.

Uppdatering: IPO-erbjudandet inklusive övertilldelning blev fulltecknat precis efter att teckningar började tas emot.

Uppdatering: Priset per aktie i IPO-erbjudandet blev 45 kr. Rusta fick 20 000 nya aktieägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner