Börsnotering av

Runaware Inc

Runaware Inc är en nischaktör inom prenumerationsbaserade molntjänster (datorprogram som erbjuds som tjänster).

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

RW Capital AB, som planerar att dela ut Runaware Inc till sina ägare.

Mer information

RW Capital AB som är noterat på Aktietorget planerar att dela ut Runaware Inc till ägarna och notera företaget. Utdelningen är planerad att ske under hösten 2010.

Uppdatering: RW Capital meddelar i slutet av 2010 att man skjuter på utdelningen och noteringen av Runaware Inc fram till att finansieringen är säkrad.

Uppdatering: RW Capital AB meddelade i december 2011 att de delar ut Runaware Holding AB, som äger Runaware Ince, till sina aktieägare. En notering av Runaware Inc är därför inte trolig i närtid.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner