Börsnotering av

Rolling Optics Holding AB

Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell autentisering, baserat på egenutvecklad och patenterad teknologi inom mikrooptik. Rolling Optics Holding AB hette tidigare ICTA AB. ICTA AB hette tidigare Intellecta AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

I det nya bolaget, Rolling Optics Holding AB, kommer ICTAs aktieägare att äga 10,6 procent av aktierna och Rolling Optics tidigare aktieägare att äga 89,4 procent av aktierna.

De största ägarna kommer att vara: RP Ventures AB 12 %, CCL Secure Ltd 10 %, Axel Lundvall 6 %, Johan Stern 5 %, Westindia AB 4 %, SVEA Sarl %.

Mer information

Rolling Optics International AB noterar sig på First North via ett omvänt förvärv av ICTA AB. ICTA AB är idag noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista och består av kontanter och fordringar, vilka kommer att knoppas av innan det omvända förvärvet. I samband med transaktionen så flyttar ICTA AB även från Nasdaq Stockholms huvudlista till First North. ICTA AB kommer att byta namn till Rolling Optics Holding AB.

Formellt beslut om affären tas den 26 maj 2020 och handeln på First North inleds den 27 maj 2020.

I det nya bolaget, Rolling Optics Holding AB, kommer ICTAs aktieägare att äga 10,6 procent av aktierna och Rolling Optics tidigare aktieägare att äga 89,4 procent av aktierna.

Uppdatering: Första dag på First North blir 28 maj 2020.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner