Börsnotering av

ROC Properties AB

ROC Properties är ett fastighetsbolag inom logistikfastigheter.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Kilenkrysset AB 50 %, Bockasjö Holding AB 25 % och Frankenius Equity AB 25 %.

Mer information

I slutet av december 2021 meddelades att Kilenkrysset AB, Bockasjö Holding AB och Frankenius Equity AB bildar ROC Properties AB som ska börsnoteras inom två år.

"Under 2022 kommer bolaget att äga fastigheter för cirka två miljarder kronor och i slutet av 2023 kommer beståndet att uppgå till cirka 4 miljarder kronor. Initialt från första kvartalet 2022 kommer tre fastigheter belägna i Rosersberg, utanför Stockholm, att ingå: DHL (15 829 kvm), Sortera (4 550 kvm) och Åhléns (37 560 kvm). ROC Properties kommer också att förvärva fastigheter på den öppna marknaden."

Uppdatering: I slutet av mars 2022 rekryterade ROC Properties Cecilia Löwgren till ny CFO. Hon sade "Det ska bli fantastiskt roligt, fastigheter är en spännande bransch. Jag ser framemot att få vara med att driva och utveckla ROC Properties på sin resa mot börsen."

Uppdatering: I mitten av juni 2022 bestämde ägarna att lägga ner Roc Properties verksamhet och fördela bolagets innehav till ägarna och låta fastigheterna återgå till Bockasjö Holding och Frankenius Equity respektive Kilenkrysset. Kilenkrysset skrev:

"Roc Properties inledde sin verksamhet 1 januari i år med målsättningen att inom 2-3 år nå en volym om 6-7 miljarder kronor, för att därefter genomföra en börsintroduktion. I rådande marknadsläge med snabbt stigande inflation, växande oro på räntemarknaden och allmän osäkerhet i omvärlden ser dock inte ägarna att man kommer att kunna fullfölja den planen.

Roc Properties äger idag tre fastigheter med en total yta om 73 689 kvadratmeter med hyresgästerna Apoteket, DHL Nordic AB och Åhlens. Bockasjö Holding och Frankenius Equity övertar de fastigheter som Apoteket och Åhlens förhyr. Kilenkrysset övertar fastigheten där DHL är hyresgäst. Efter att fastigheterna sålts kommer Kilenkrysset att överta bolaget Roc Properties."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner