Börsnotering av

Rentunder Holding AB

RentUnder säljer och hyr ut stationära och mobila båtbottentvättar. RentUnder vänder sig till kommuner, marinor, båtklubbar, entreprenörer och andra aktörer som vill äga eller driva båttvättar.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Factum Electronics AB som är listat på First North planerar att investera 2 Mkr i företaget under början av 2012, vilket ska ge ett innehav på 20 %. Innehavet ska sedan delas ut till aktieägarna i Factum Electronics AB.

Värdering

10 Mkr post money enligt den investering på 2 Mkr som Factum Electronics AB planerar att göra i början av 2012.

Mer information

Factum Electronics AB som är listat på First North planerar att investera 2 Mkr i Rentunder AB under början av 2012, vilket ska ge ett innehav på 20 %. Innehavet ska sedan delas ut till aktieägarna i Factum Electronics AB. Rentunder AB ska sedan listas på en mindre marknadsplats under andra halvan av 2012.

Uppdatering: Rentunder Holdings aktier registrerades i början av april 2012 hos Euroclear, vilket är ett krav för att kunna lista aktier på en marknadsplats.

Uppdatering: Börsåret 2012 är slut och någon notering av Rentunder Holding har inte gjorts och de tidigare kommunicerade planerna har inte heller upprepats. Men en notering under 2013 kan dock mycket väl bli aktuell.

Uppdatering: 2013 börjar gå mot sitt slut och ingenting har kommunicerats till aktieägarna. Verksamheten verkar dock utvecklas. Företaget verkar helt enkelt inte ha någon brådska att notera sig, vilket känns som en ganska hälsosam plan.

Uppdatering: Jordanfonden skriver på nyårsafton 2013 att Rentunder är på väg mot en notering.

Uppdatering: I slutet av 2014 har fortfarande ingenting hänt på noteringsfronten. Märkligt nog verkar bolaget inte ha haft någon försäljning under 2013. Vi betraktar den planerade listningen som inställd.

Uppdatering: I slutet av september 2015 skrev Rentunders noteringscoach Jordanfonden att Rentunder ska noteras antingen i december 2015 eller i januari 2016.

Uppdatering: Det verkar ha uppstått förseningar i noteringsarbetet. Januari 2016 har passerats och ingen notering har genomförts. Bolaget har precis innan januari är slut fått en ny hemsida.

Uppdatering: En av våra läsare meddelade i mars 2016 att Rentunders VD sagt att det är NGM som bolaget ska lista sig på.

Uppdatering: I en platsannons i början av juni 2016 skriver Rentunder att de ska notera sig på NGM Nordic-MTF under 2016.

Uppdatering: I slutet av augusti 2016 skrev bolagets noteringscoach att en notering kan vara aktuell under 2017.

Uppdatering: Bolaget presenterade sig för investerare hos NGM i mitten av november 2016.

Bolagets VD sade i mitten av november att de ska göra en mindre kapitalanskaffning i december 2016 och notera sig under februari 2017.

Uppdatering: Rentunders noteringscoach meddelade i slutet av mars 2017 att Rentunder noteras på NGM inom några veckor.

Uppdatering: Första handelsdag är nu satt till 3 maj 2017.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner