Börsnotering av

Renewable Ventures Nordic AB

Renewable Ventures Nordic investerar i små onoterade och noterade innovativa miljöteknikbolag. Renewable Ventures Nordic AB hette tidigare Geotermica AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Råsunda Förvaltning AB 21,60 %, Gerhard Dahl 10,14 %, Jens Olsson 7,85 %, Jonas Helgesson 6,18 %, Arcemea Invest AB 4,89 %, Niklas Engman AB 4,66 %, Kjell Helgesson 4,48 %, Marcello Rebora 4,18 %, Archelon AB 3,98 %, Per Holger Film AB 3,22 %.

Uppdatering: 15 januari 2018; Archelon AB 11,69 %, Jonas Helgesson 9,51 %, Per Holger Film AB 8,42 %, Marcello Rebora 7,21 %, Geozone International AB 6,64 %, Niklas Engman 6,50 %, Jens Olsson 5,89 %, SVTB Holding AB 4,82 %, Johan Lundin 4,66 %, Thomas Liljedahl 4,00 %.

Efter nyemissionen i maj/juni 2009; Guy C de Caprona 12,0 %, Thomas Liljedahl 7,0 %, Reijo Hämäläinen 5,0 %, Tore Hallberg 5,0 %, Patric Perenius 5,0 %, Marcello Rebora 14,0 %, Kerstin Simonsson 2,0 %, Nya ägare 50,0 %.

Värdering

Uppdatering: 3,29 Mkr pre-money och 4,94 Mkr post money om emissionen under hösten 2020 fulltecknas.

Uppdatering: 11,2 Mkr pre-money och 16,8 Mkr post money om emissionen under november 2018 fulltecknas.

Uppdatering: Benchmark Oil & Gas AB kommer under juni 2010 investera 5,5 Mkr i Geotermica och bli ägare av 49 % av aktierna, dvs vilket ger Geotermica en värdering på drygt 11 Mkr.

2,2 Mkr efter nyemissionen i maj/juni 2009.

Mer information

Geotermica presenterar sig på Aktietorgets Torgdag i maj 2009.

Uppdatering: Geotermica planerar att göra två mindre kapitalanskaffningar, och en större på ca 60 Mkr tidigast under 2010, och där efter notera företaget.

Uppdatering: Benchmark Oil & Gas AB kommer under juni 2010 att investera 5,5 Mkr i Geotermica och då bli ägare till 49 % av aktierna.

Uppdatering: En publik emission planeras till hösten 2010, som ska följas av en notering.

Uppdatering: Benchmark Oil & Gas bestämde sig för att inte investera de planerade 5,5 miljoner kronorna. Orsaken anges vara att Geotermica bestämde sig för att inte genomföra ett planerat förvärv untanför Rom, och att man därför har ett lägre kapitalbehov.

Uppdatering: Geotermica gör under november 2012 en nyemission på 0,8 Mkr till 1,15 kr per aktie. I samband med det presenterar sig företaget på Aktiespararnas investerardag. VD Guy C de Caprona sa där att bolaget inte planerar att notera sig i närtid, utan innan en notering så kommer företaget i stället ge utdelning, när/om licenser säljs.

Uppdatering: För några år sedan bytte Geotermica namn till Renewable Ventures Nordic AB, där nya personer bedriver en mindre investeringsverksamhet inom förnybart. I november 2018 gör bolaget en emission och i materialet framgår att man planerar att notera sig under 2019.

Uppdatering: Vi är i slutet av november 2019 och ingenting tyder på att noteringen kommer att ske under 2019 som planerat.

Uppdatering: I slutet av 2020 gör bolaget en företrädesemission och upprepar då att bolagets ska noteras, dock utan att ange en tidsplan.

Uppdatering: När vi tittade på bolagets sajt i mitten av februari 2022 som framgår att bolaget ska notera sig på Spotlight under våren 2022 och att memorandum ska presenteras under mars 2022. Bolaget har även fått nya huvudägare.

Uppdatering: I början av april 2022 meddelade Spotlight att Renewable Ventures Nordic AB ska noteras den 11 april 2022.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner