Börsnotering av

Remium AB

Remium är en svensk fondkommissionär som tillhandahåller aktiemäkleri, aktieanalys, corporate finance, likviditetsgaranti och fonder.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Robert Aldhin 58 % och Peter Aldhin drygt 30%. Kjell Duveblad köpte nyligen in sig i samband med att han blev styrelseordförande.

Mer information

Uppdatering: Bröderna Aldhin har blivit osams. Aktierna som tidigare ägdes via ett gemensamt bolag delades i början av 2008 upp och Robert Aldhin äger 58 % och Peter Aldhin 30 %. Vad som blir av de tidigare planerna på att notera företaget under 2008 är oklart.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner