Börsnotering av

Rehact AB

Rehact utvecklar och säljer ett helhetskoncept för komfortenergi och frisk luft i byggnader. En nyckelkomponent i systemet är den patenterade värmeväxlaren RVU. Systemet kan kopplas samman med en mängd olika förnybara energikällor och är utvecklat för att väsentligt minska en byggnads behov av extern energi för värme, kyla och frisk luft – samtidigt som en mycket hög komfortnivå erhålles.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Jerzy Hawranek 31,4 %, Svante Bengtsson 29,2 %, Innovationsbron AB 10,7 %, Staffan Mastling 7,3 %,
Övriga aktieägare (ca 600 st) 21,4 %.

Värdering

Bolaget har vid handeln på Alternativa haft en värder på omkring 70 Mkr (1,15 - 1,25 kr per aktie).

Mer information

Rehact är listat på Alternativa Aktiemarknaden, men byter nu till Aktietorget, där första dag för handel är planerade till 23 april 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner