Börsnotering av

Refine Group AB

Refine är en varumärkeskoncern som skapar, utvecklar och accelererar livsstilsvarumärken inom den digitala handeln. Refine Group AB hette tidigare Spherio Group AB. Spherio Group AB hette tidigare Ytrade Group AB och använde då namnet Yaytrade.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteringsemissionen; Provider Investment AB 16,3 %, Oscaria Capital AB 10,6 %, Palmstierna Invest AB 9,5 %, XII Holding AB 9,1 %, Mountain Grove Holding AB 8,9 %, Jinderman & Partners AB 8,0 %, JJV Invest AB 8,0 %, Thoren Tillväxt AB 7,2 %.

Värdering

Uppdatering: 86,5 Mkr post money

49 Mkr pre-money och 86,5 Mkr post money om hela emissionen inkl övertilldelning fulltecknas inför noteringen.

Mer information

I mitten av oktober 2020 meddelade Yaytrade att de ska göra en pre-IPO inom kort där redan Jinderman & Partners AB & JJV Invest AB tagit lead, samt att man siktar på en notering på First North under första halvåret 2021.

Uppdatering: I slutet av november 2020 meddelade bolaget att de tagit in 16 Mkr och upprepade att de ska notera sig under första halvåret 2021.

Uppdatering: Ytrade noteras på First North den 9 mars 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner