Börsnotering av

Redland Farming AB

Redland Farming investerar i jordbruksverksamhet i Ryssland med fokus på spannmåls- och mjölkproduktion. Redland Farming AB hette tidigare Insight Energy AB. Insight Energy AB hette tidigare Insight Oil & Gas AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Före emissionen; Anders och Gunnar Nilsson ca 39 %, Jonas Gumaelius ca 33 %, Adam Cowburn ca 20 % och Rickard Öhrn ca 8 %.

Värdering

15 Mkr före och 30 Mkr efter nyemission enligt emissonsvillkor.

Mer information

Företaget gör en ägarspridning inför noteringen.

Uppdatering: Noteringen har flyttats från andra halvan av december till 22 januari.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner