Börsnotering av

Recyctec Holding AB

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna använd glykol. Företaget ska generera intäkter såväl genom att ta emot använd glykol som att sälja tillbaka renad glykol till grossist på den svenska marknaden.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan emissionen inför listningen; Richy Ocean International Ltd 43,84 %, Roland Magnusson 22,81 %, Göran Ahlquist 22,81 %, Övriga (ca 40) 10,54 %. (Richy Ocean International Ltd ägs till 50 % av Shing Lee, styrelseledamot i Recyctec Holding AB. Resterande 50 % ägs av Sau Suen Tse, styrelseledamot Recyctec Holding AB)

Värdering

39,7 Mkr pre-money och 44,2 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Uppdatering: Post money-värdering blev 43,2 Mkr.

Mer information

Recyctec presenterar sig för investerare på en informationsträff i Lund den 5 november 2012.

Uppdatering: Företaget gör en nyemission på 4,5 Mkr under november 2012 och planerad första dag för handel på Aktietorget är den 19 december 2012.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs tio dagar, vilket gör att listningen på Aktietorget förskjuts något, till den 2 januari 2013.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner