Börsnotering av

Real Canna Seeds Plc

Real Canna Seeds odlar och säljer cannabisfrön till cannabisproducenter. Framöver ska verksamheten breddas med att även sälja blommorna, men snävas av och bara sälja till den medicinska industrin.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Innan emissionen i juni-juli 2022; Erik Sundt 32,8 %, Capana Swiss Advisors AG 10,4 %, DCM Ventures LLC 8,8 %, Janus Nielsen 6,9 %, Rafaelle Trotti 6,3 %.

Värdering

108,5 Mkr pre-money och 133,5 Mkr post money om emissionen under juni-juli 2022 fulltecknas. 25 kr per aktie.

Mer information

Real Canna Seeds gör en publik emission under juni-juli 2022. Bolaget skriver då att de ska notera sig på Spotlight under fjärde kvartalet 2022 eller första kvartalet 2023.

Uppdatering: Efter att bolaget försökte göra en emission i mitten av 2022 så har det varit tyst från bolaget. Vi betraktar noteringsplanen som inställd, i alla fall tillsvidare.

Uppdatering: I slutet av juni 2023 meddelade bolaget till Nyemissioner.se att noteringen ska ske senare under 2023.

Uppdatering: Vi har kommit till början av december 2023 och det finns ingenting som tyder på att en notering är nära förestående. Vi betraktar planen som inställd.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner