Börsnotering av

RanLOS AB

RanLOS har tagit fram ett system för testning av antennsystem, vilket inkluderar både hård- och mjukvara. RanLOS produkter är utformade för att testa fordon, basstationer, antenner samt andra uppkopplade enheter och kan testa relevanta standarder som exempelvis 3G, 4G, 5G och wifi.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Före noteringsemissionen; Kildal Antenn AB (Cécile Schilinger med familj) 64,07 %, Jan Carlsson 5,68 %, Actionstep AB (Lars-Inge Sjöqvist) 4,12 %, Trefyr AB (Lars Granbom) 2,58 %, Sadegh Mansouri 0,84 %, GOKAP Invest AB 2,68 %, Stetegic Wisdom Nordic AB 2,68 %, Övriga 17,35 %.

Värdering

Uppdatering: 52,45 Mkr post money

35,2 Mkr pre-money och 52,45 Mkr post money om noteringsemissionen inkl övertilldelning fulltecknas. 25 kr per aktie.

Mer information

RanLOS noteras på First North den 31 mars 2023.

Uppdatering: RanLOS noteringsemission tecknades till 32,7 Mkr fördelat på ca 1300 konton. Dvs en teckningsgrad på 218 % baserat på 15 Mkr, vilket innebär att bolaget även kan använda övertilldelningsoptionen på 2,25 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner