Börsnotering av

Rabbalshede Kraft AB

Rabbalshede Kraft projekterar, driver och investerar i vindkraft i Norden.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Manor Investment S.A. 53,05 %, Ernst Rosén Invest AB inkl. Reine Rosén med familj 12,28 %, Thorén Jönsson familjen 7,33 %, Nordea Investment Funds 6,21 %, Tibia Konsult AB 2,45 %, Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ) 2,37 %, Källö Sweden AB med familjen Berndtsson 2,36 %, Ung, Ingemar med familj 1,57 %, Fam. Kullendorff med bolag 1,36 %, Trogen, Karl-Erling med familj och bolag 1,21 %. Totalt ca 1000 aktieägare.

Mer information

Rabbalshede Kraft tänkte från början börsnotera sig på Stockholmsbörsen år 2008, men har sedan skjutit upp planerna gång på gång. Nu tar dock företaget ett mellansteg och listar aktierna på Alternativa den 7 maj 2014. En notering på Stockholmsbörsen verkar dock fortfarande finnas i planerna.

Uppdatering: Dagens Industri uppmärksammar i början av maj 2014 att Rabbalshede Krafts huvudägare Manor Investment S.A., som äger över halva bolaget, är en anonym entitet. Manor Investment S.A. är ett Luxemburg-bolag som ägs av Panama-bolaget Odessa Securities S.A. där ägarna är anonyma. Företrädare för ägandet är konsultföretaget Treïs Partners. Dagens Industri får av Rabbalshede Krafts VD veta att det är en fransk familj bakom insvesteringen, men det är inte något som bekräftas av Treis.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner