Börsnotering av

Qbrick AB

Qbrick tillhandahåller system för streaming media, d.v.s. streaming av video, ljud och applikationer över internet.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan noteringsemissionen; Tor-Björn Bengtsson med bolag 13,25 %, Jesper Slettenmark med bolag 13,24 %, Stefan Hultberg med bolag 12,82 %, Jörgen Svanlind med bolag 12,67 %, Frank elin AB 2,85 %, National Sweden Holding AB 2,72 %, Tom Rössel 2,68 %, Acervo AB 2,46 %, Anders Alsing 2,31 %, Artax Invest AB 2,06 %, Övriga 32,92 %.

Uppdatering: Uppköpt av TDF hösten 2011.

Bisnode AB 20 %

Värdering

Uppdatering: 242,4 Mkr post money

217,4 Mkr pre-money och 242,4 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas. 5,75 kr per aktie.

Mer information

Notering var tänkt att ske kring årsskiftet 2007/2008. Uppdatering: I juni 2008 upprepar Qbrick sina noteringsplaner och att man enbart väntar på att börsklimatet ska bli bättre.

Uppdatering: Qbrick meddelar i slutet av oktober 2011 att man köps upp av TDF, en stor aktör inom tv-distribution i Europa med bas i Frankrike. Ingen börsnotering således.

Uppdatering: I slutet av maj 2021 meddelade Qbrick att de ska notera sig på NGM Nordic SME den 16 juni 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner